Kui midagi ei tee, siis midagi ei juhtu /29.aprill 2021/
Tallinna Loomeinkubaatori kevadine liitumiskampaania “Kui midagi ei tee, siis midagi ei juhtu” on lõppenud ja vastu võeti uued ambitsioonikad ettevõtjad. Ideed esitleti Loomeinkubaatori meeskonnale ning ettevõtete kasvupotentsiaali hindas ka komisjon, kus tehti lõplikud otsused. Oluliseks peeti ettevõtete puhul ambitsioonikust ja võimet enda äriidee ellu viia.

Tallinna Loomeinkubaatori sõnul oli huvi inkubatsiooniprogrammi vastu väga suur ja toimus kaks hindamiskomisjoni – 9. aprillil ja 15. aprillil. Hindamiskomisjonis kaalusid ettevõtete äripotentsiaali Tallinna Ettevõtlusameti peaspetsialist Krista Kink, disainer ja loomemajandusettevõtja Äli Kargoja, koolitaja Margus Alviste ning ettevõtjad Heiti Mering, Helen Lang ja Kari Maripuu.

Hindamiskomisjoni liige ja ettevõtja Helen Lang: „Mul on äärmiselt hea meel, et praegusel keerulisel ajal on nii mitmel inimesel plaan palgatöö jätta ning alustada ettevõtlusega. Taaskasutus, rohemajandus, säästlikud ja kestlikud tehnoloogiad ning materjalid – see on kindlasti meie tulevik ning tore, et nii paljud äriideed eelnimetatud mõtteviisi ühel või teisel moel toetavad. Esitletud ideede tase oli suhteliselt ühtlane ning usun, et inkubaatori toel sisenevad meie ettevõtlusmaastikule tugevad tegijad, kellest nii mõnestki kuuleb loodetavasti ka rahvusvaheline üldsus.”

Vastuvõetud inkubandid on:
Katta Grüner ehted, QLR Disain, Maitea Disain, RuudiCakes, Ideahouse, fromAlma, No(N)s, Ecodisain, uBent, Moeturundus, Digris, Metsik, Historiart, Banket, RAIKU, Gnir, Peopaun, Mia brand, Personaalne assistent, Tala original, Aija Kivi Jewellery ja Myceen.

Inkubaator pakub ettevõtjatele individuaalset kuni 24 kuu pikkust arenguprogrammi, mille raames panustavad äri kasvamisse personaalne konsultant ning oma ala tippekspertidest ärimentorid. Lisaks toimuvad inkubaatoris erinevad ettevõtlusalased seminarid ja koolitused, osaletakse ühisturundus- ja ekspordiplatvormil. Toimuvad ettevõtete vahehindamised, kus analüüsitakse ettevõtte progressi ja seatakse eesmärgid järgnevaks perioodiks.

Metsikul on suur rõõm ja au olla ka üks inkubantidest. Jääme põnevusega ootama, mida toovad meie jaoks need järgnevad aastad Loomeinkubaatoris.Refereeritud Tallinna Loomeinkubaatori artiklist:
https://inkubaator.tallinn.ee/2021/04/16/loomeinkubaatoriga-liitusid-uued-ambitsioonikad-ettevotjad/?fbclid=IwAR3UUP_U3EZ7HsvGpF-hwl0UO5MNjZhakM4oywJ8dsR6cfh8b_Yntk0SO60